OVER DTC ELEKTRO B.V.
Welkom bij het privacy statement van DTC Elektro B.V. Ook voor ons zijn veiligheid, privacy en betrokkenheid ontzettend belangrijk. Daarom handelen wij ook volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 van kracht is. DTC Elektro is een elektrotechnische groothandel die bestaat uit echte vakmensen. We leveren een zeer compleet pakket elektrotechnische producten; van draad en kabel tot stopcontact; u kunt ervoor bij ons terecht in onze vestigingen in Raamsdonksveer (hoofdkantoor) en Oss.

VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS
DTC Elektro verzamelt en verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van websitebezoekers of klanten, dus zowel on- als offline. Online gebeurt dit allemaal om onze website en dienstverlening zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt, zodra een websitebezoeker een contactformulier invult, zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een vraag stelt via ons berichtenvenster. Hierbij vult de bezoeker vrijwillig gegevens in, zodat wij de desbetreffende persoon kunnen voorzien van een passend vervolg. Daarnaast verzamelt en verwerkt DTC ook offline persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het maken/verzenden van offertes/ facturen.

RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken, indien dit gebeurt volgens de wettelijke grondslag. Om hier geen misverstanden over te laten ontstaan, hanteert DTC de volgende rechtsgronden:

  • Overeenkomst
    De persoonsgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om een wettelijk geldig document op te stellen. Zonder deze gegevens zal de overeenkomst niet geldig zijn, wat resulteert in een document zonder waarde.
  • Wettelijke verplichting
    Volgens de Nederlandse én Europese regelgeving zijn er zo nu en dan persoonsgegevens nodig volgens de wettelijke plicht. Bij twijfel kan dan altijd contact met ons worden opgenomen via robin.walk@dtcelektro.nl.
  • Toestemming
    Wanneer de persoon in kwestie voorafgaand vrijwillig toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Hierbij is belangrijk dat er voorafgaand expliciet is aangegeven waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

NIEUWSBRIEF
Als u zich, middels de knop op de nieuwspagina, (www.dtcelektro.nl/nieuws) in gaat schrijven voor de digitale nieuwsbrief van DTC, krijgt u de mogelijkheid om aan te geven waarvoor u al dan niet toestemming wilt geven. Op deze manier blijft de controle bij de bezoeker en zelfs na inschrijving kan deze overgaan op een uitschrijving of op een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Hierover later meer.

GOOGLE ANALYTICS
DTC Elektro maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van activiteiten die op de website plaatsvinden. Zo kunnen we zien hoeveel website bezoekers we hebben, wat de meest bezochte pagina’s zijn en waar zich eventuele problemen voor doen. Om de privacy van onze websitebezoekers niet te schenden, hebben wij de IP-adressen van onze bezoekers geblokkeerd. Bovendien worden er ook geen gegevens gedeeld met Google! Zo is alles anoniem en blijft het tot ons analytics dashboard beperkt.

Aangezien DTC gebruik maakt van cookies in combinatie met Google Analytics op de bovengenoemde manier, hoeft hiervoor geen toestemming te worden gevraagd. Dit worden ook wel functionele cookies genoemd.

SSL CERTIFICAAT
Tot slot maakt DTC Elektro ook gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat. Op deze manier is gewaarborgd dat uw persoonsgegevens op geen enkele manier bij andere partijen terecht kunnen komen. Zodra u zich op onze website bevindt, kunt u aan het groene slotje in de URL-balk zien dat het certificaat actief is.

BEWAREN VAN GEGEVENS
DTC Elektro bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Online data wordt gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gewenste informatie, terwijl de reeds beschreven offline data simpelweg noodzakelijk is om samen te kunnen werken. Daarnaast gelden ook wettelijke verplichtingen, zoals het minimaal 7 jaar moeten bewaren van facturen.

VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft iedere klant/bezoeker het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of zelfs te verwijderen. Zo kan een klant/bezoeker een verzoek indienen om volledig (!) uit het CRM-systeem van DTC gewist te worden. Wanneer een klant/bezoeker minder rigoureus te werk wil gaan, maar wel inzicht wil krijgen in welke gegevens DTC nu precies van die persoon in bezit heeft, kan zo’n verzoek worden ingediend via robinwalk@dtcelektro.nl. Reactie zal zo snel mogelijk volgen, maar uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van 4 weken.

VRAGEN
Indien u zich afvraagt of uw persoonsgegevens daadwerkelijk goed, en volgens de wettelijk gestelde richtlijnen, zijn beveiligd, kunt u bij ons terecht via robinwalk@dtcelektro.nl. Ook voor andere vragen, opmerkingen of tips kunt u bij het bovengenoemde e-mailadres terecht.